PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Dvouletý obor poskytující střední vzdělání bez výučního listu a maturity. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb při poskytování přímé obslužné a asistentské péče.