PRAKTICKÁ ŠKOLA

Obor určený pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, kterým pomáhá doplnit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti a návyky. Na naší škole sbude ukončen v r. 2020.

 

Ve školním roce 2019/2020 se nebude otevírat 1. ročník.

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.