Zveme vás na dny otevřených dveří, tkeré se budou konat:
14. 12. 2020
13. 1. 2021
8. 2. 2021
vždy od 15.00 hod.