Veškerá výuka 1.O, 1.S, 2.S probíhá distančně podle rozvrhu, který žáci najdou v systému Škola OnLine.

Teoretická výuka 2.O probíhá distančně, odborný výcvik probíhá v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Rozvrh je k dispozici v systému Škola OnLine.