V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze 17. 9. 2020, od pátku 18. 9. platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, ústenky…) ve všech vnitřních prostorech školy, tj. i v učebnách.
Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Pracovníci školy nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě (např. v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby).

Stále platí povinnost dodržovat osobní hygienu (důkladné mytí, případně dezinfekce rukou) a zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění.