Výuka během nouzového stavu

Usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu byl od 13. 3. 2020 potvzen zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka bude od 16. 3. 2020 pokračovat za využití informačních technologií. Jednotliví vyučující budou žákům zadávat práci buď e-mailem nebo přes i-školu. Zadané úkoly a testy budou hodnoceny známkou.
Podrobné informace byly žákům nebo zákonným zástupcům sděleny e-mailem.

V souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady hlavního města Prahy se po dobu trvání mimořádného opatření zastavuje i činnost domova mládeže.

Categories: Aktuality