Návštěva kostela a střediska v Kobylisích

1. října je svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše (svaté Terezičky), která je patronkou misií. V tento den, jako už tradičně, chodíme do kostela v Kobylisích, který je jí zasvěcen. Tentokrát nás v kostele uvítal a osobu Terezičky představil farář Martin Hobza SDB.
Poté jsme se vydali i do přilehlého salesiánského střediska, které jsme si řádně prohlédli a vyzkoušeli si lezeckou stěnu.