Nová školská rada

Dne 10. 4. 2019 proběhly volby do školské rady.
Svého zástupce volili pedagogové a zvolili paní učitelku Marii Vavříkovou, třídní Pečovatelských služeb.
Zletilí žáci a zákonní zástupci žáků za svého zástupce zvolili Alessia Riccarda Kinčla, žáka 1. ročníku Pečovatelských služeb.

Categories: Aktuality