Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ID uchazečevýsledek přijímacího řízení
53přijat
54přijat
56přijat
57přijat
58přijat

Přijatí uchazeči, pokud chtějí na naší škole studovat, musejí do 10 pracovních dní odevzdat zápisový lístek.