Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory Pečovatelské služby a Ošetřovatel.
Přihlášky lze posílat do 20. 8. 2019. Uchazeči budou informováni o datu přijímacího motivačního pohovoru.

Ošetřovatel
Podmínky přijetí:

 • ukončení povinné školní docházky se získaným základním vzděláním;
 • doručení řádně vyplněné přihlášky se všemi součástmi:
  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, potvrzené ředitelem příslušné základní školy, nebo jejich ověřené kopie,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor: na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.,“ případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • absolvování pohovoru, který je zaměřen na důvody a předpoklady uchazeče týkající se zvoleného studia; u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka.

Pečovatelské služby
Podmínky přijetí:

 • ukončení povinné školní docházky (i na úrovni nižší než deváté třídy ZŠ);
 • doručení řádně vyplněné přihlášky se všemi součástmi:
  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, potvrzené ředitelem příslušné základní školy, nebo jejich ověřené kopie,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor: na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • absolvování pohovoru, který je zaměřen na důvody a předpoklady uchazeče týkající se zvoleného studia; u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka.