V 1. a 2. kole přijímacího řízení

na obor Ošetřovatel byli přijati uchazeči s těmito ID (pořadí podle počtu získaných bodů):
17
12
3
9
11
19
13
8
15
16
14
4
5

na obor Ošetřovatel nebyl přijat, pro nesplnění podmínek přijímacího řízení, uchazeč s registračním číslem
7

na obor Pečovatel byli přijati uchazeči s těmito ID:
1
2
6
10
18
20

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit na naši školu, musejí nejpozději do 2. června 2021 odevzdat zápisový lístek.