Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati na obor Ošetřovatel uchazeči s registračními čísly:

15
16
17

Mgr. Michaela Pitterová
ředitelka školy

Přijatí uchazeči, kteří mají v úmyslu nastoupit studium musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 29. 5. 2019.
Pro uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy, zápisový lístek vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště.
Uchazeči s trvalým bydlištěm v Praze mohou získat formulář žádosti zde.
Uchazeči s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji ho mohou získat zde.