Průběžné výsledky 3. kola přijímacího řízení.

Obor Ošetřovatel

Termín přijímací zkouškyID uchazečeVýsledek přijímacího řízeníTermín pro odevzdání zápisového lístku
31.05.202128přijat/a11.06.2021
31.05.202126přijat/a11.06.2021
31.05.202123přijat/a11.06.2021
31.05.202131přijat/a11.06.2021
31.05.202137přijat/a11.06.2021
31.05.202124přijat/a11.06.2021
04.06.202131přijat/a18.06.2021
11.06.202138přijat/a25.06.2021
24.06.202142přijat/a08.07.2021
27.06.202140přijat/a08.09.2021
27.06.202145přijat/a08.09.2021

Obor Pečovatel

Termín přijímací zkouškyID uchazečeVýsledek přijímacího řízeníTermín pro odevzdání zápisového lístku
31.05.202129přijat/a11.06.2021
04.06.202130přijat/a18.06.2021
04.06.202132přijat/a18.06.2021
04.06.202134přijat/a18.06.2021
11.06.202137přijat/a25.06.2021
11.06.202136nepřijat/a 
24.06.202143přijat/a08.07.2021
02.07.202144přijat/a16.07.2021

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit na naši školu, musejí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků.