Od 8. června je opět možná osobní přítomnost žáků všech ročníků ve školách. Výuka bude probíhat formou konzultací od pondělí do čtvrtka vždy dopoledne.

Rozvrh konzultací od 8. 6. do 26. 6. 2020
1. O

od 8. 6. do 18. 6. 1 2 3 4 5 6
pondělí 8.6.  a 15. 6. PSK 1 LEV 1 CH 1 SOM 1    
úterý 9. 6. a 16. 6. OŠP (1. skupina) 1 OŠP (1. skupina) 1 SOM   1 KPR   1 OŠP (2. skupina) 1 OŠP (2. skupina) 1
středa 10. 6. a 17. 6. OŠP (2. skupina) 3 OŠP (2. skupina) 3 ČJ   3 F   3 OŠP (1. skupina) 3 OŠP (1. skupina) 3
čtvrtek 11. 6. a 18. 6. M 3 KE 3 PP 3 KPR 3    
od 22.6. do 26. 6. 1 2 3 4
pondělí 22. 6. CH 1 SOM 1 PP 1
úterý 23. 6. OŠP 3 OŠP 3 OŠP 3 OŠP 3
středa 24. 6. výlet
čtvrtek 25. 6. úklid třídy
pátek 26. 6. vysvědčení

1. S

od 8. 6. do 11. 6.   1 2 3 4
pondělí 8.6.  Odv 3 Odv 3 Odv 3 Be 3
úterý 9. 6. Š Š Š Š
středa 10. 6. Lit 2 Čj 2 M 2 Kv 2
čtvrtek 11. 6. Z 2 Eh 2 M 2 Ov 2
od 15. 6. do 18. 6.   1 2 3 4
pondělí 15.6.  Odv 3 Odv 3 Odv 3 Ss 3
úterý 16. 6. Š Š Š Š
středa 17. 6. Z 1 Čj 1 Op 1 Eh 1
čtvrtek 18. 6. Be 1 Ov 1 M 2 Kv 1
od 22. 6. do 26. 6.   1 2 3 4
pondělí 22. 6. Odv 3 Odv 3 Be 3 Pp 3
úterý 23. 6. Š Š Š Š
středa 24. 6. úklid třídy
čtvrtek 25. 6. výlet
pátek 26. 6. vysvědčení

V souladu s nařízením ministerstva školství budou při pobytu ve škole dodržována následující pravidla:

roušky

  • každý žák musí mít s sebou dvě roušky a sáček na uložení roušky (při sejmutí roušky je povinnost ji uložit do sáčku);
  • ve třídě v teoretických hodinách nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku;
  • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky;
  • roušku je také třeba nosit při praktické výuce (pečovatelství, příprava pokrmů, ruční práce), protože při této výuce není možné dodržet rozestupy 2 m;

hygiena rukou

  • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce; doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem);
  • žáci si mají často mýt ruce a to po každém vyučovacím bloku;

další opatření

  • do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest);
  • pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, přičemž zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu, u nezletilého žáka budou kontaktováni zákonní zástupci.

Roušky si zajistí každý žák sám.
Škola zajistí dezinfekci na ruce.