Ředitelské volno

Ředitelka Církevní střední školy Jana Boska vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ŘEDITELSKÉ VOLNO na den 17. 6. 2022 pro žáky 1.O a 1.P z důvodu organizačního a personálního zabezpečení závěrečných zkoušek.

Souvislá praxe žáků 2.O probíhá beze změn podle stanoveného rozpisu.