Obor Pečovatelské služby (75-41- J/01) je určen pro žáky, kteří mají menší možnost uplatnění v životě, pro ty, kteří pocházejí ze složitého sociálního prostředí, z dětských domovů, pro ty, kteří mají za sebou mnohdy nesnadný život a přinášejí si nejrůznější zranění, pro ty, kteří by jen stěží nalezli uplatnění na jiné střední škole.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči se splněnou povinnou školní docházkou, i když nezískali základní vzdělání.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Po úspěšném absolvování oboru a složení dalších zkoušek mohou žáci navíc získat akreditované osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro tyto činnosti:
– výpomoc při přípravě pokrmů
– šič/ka interiérového vybavení.