Tříletý obor (75-41-E/01 Pečovatelské služby ) s výučním listem.

Obor připravuje žáky zejména na činnosti spojené s prací pracovníka sociálních služeb a pečovatele (poskytování přímé obslužné a asistentské péče, aktivizace klientů). Druhou odborností, na kterou klademe důraz, je vzdělání žáků pro práci při přípravě pokrmů.

Je určený pro uchazeče se zájmem o praktické vzdělání v oboru, kteří mají předpoklad pro samostatný výkon profese pracovníka sociálních služeb a pečovatele, kteří ukončili povinnou školní docházku (mohou vycházet i z nižších tříd než z 9. ročníku), primárně bez speciálních vzdělávacích potřeb.  Pro přijetí je třeba absolvovat motivační pohovor.

Na škole rozšiřujeme výuku o předměty anglický jazyk, chemii, biologii a základy ekonomiky, v pečovatelství o témata věnující se aktivizaci klientů. Úplný seznam vyučovaných předmětů najdete zde.

Zdravotní způsobilost uchazeče o obor
Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 689/2004 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání. 

Pro přijetí do učebního oboru jsou ze zdravotního hlediska nevhodné:

  • poruchy pohybového aparátu (postižení horních a dolních končetin, postižení páteře)
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • závažné duševní nemoci a poruchy chování.