Tříkrálová sbírka

Naše škola se i letos zúčastnila Tříkrálové sbírky pořádané Arcidiecézní charitou Praha. Letos je výtěžek sbírky určen pro Poradnu Magdala, která se věnuje obětem násilí. Dále pak materiální pomoc nejchudším lidem v naší diecézi. A nakonec vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim. Koledovali jsme u stanice metra Křižíkova a radovali se ze štědrosti dárců.

Categories: Aktuality