Vánoční besídka

21. prosince 2018 jsme se sešli, abychom si navzájem popřáli radostné Vánoce. Setkání jsme zahájili mší svatou, která nám umožnila si lépe uvědomit, jaké tajemství o Vánocích slavíme.
Společně jsme pak poseděli u cukroví, které jsme v hodinách vaření sami upekli.
Radostná atmosféra vyvrcholila u stromečku zpěvem koled, soutěží a rozdáváním dárků.