Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu:
Šablony OP JAK pro CSŠ Jana Boska
Registrační číslo:
CZ.02.02.XX/00/22_003/0003216
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Dotační program:
Prevence digitální propasti_2022

Název projektu:
Prevence digitální propasti CSŠJB
Evidenční číslo:
0100/DIGIPROPAST/2022
Propagace projektu