Studentky ubytované v DM jsou rozděleny do dvou skupin:
– skupina studentek středních škol (případně SOU, OU, U)
– a skupina studentek vyšších odborných škol, které bydlí na tzv. Déčku.

Tyto dvě skupiny jsou ubytovány odděleně a liší se i způsob organizace práce s nimi.
Pro obě skupiny studentek je závazný Vnitřní řád domova mládeže.
Pro studentky VOŠ jsou  některá jeho ustanovení specificky upravena.

Středoškolské oddělení

Středoškolské oddělení je určeno studentkám středních škol (příp. SOU, OU, U). Přednostně jsou přijímány studentky Církevní střední školy Jana Boska. Mezi studentkami bývají i studentky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je věnována zvýšená výchovná péče.

Provoz středoškolského oddělení:
– od pondělí do pátku.
– příjezd do DM je však možný již v neděli od 17:00 hodin do 20:00 hodin.
– nedělní večeři si studentka zajišťuje sama. 
– v pátek se DM zavírá v 9:00 hodin.
– dopolední provoz v DM není (9.00 – 13.00 je zavřeno).

Oddělení VOŠ – tzv. Déčko

Oddělení VOŠ je určeno především studentkám vyšších odborných škol a konzervatoře.  Studentky mají možnost využít vyhrazené prostory DM i dopoledne a o víkendech (v těchto dnech jsou za sebe plně zodpovědny).  Studentkám VOŠ může být v případě volné kapacity poskytnuto ubytování i na SŠ oddělení za stejných podmínek jako na oddělení VOŠ (viz Vnitřní řád VOŠ). Cena ubytování za měsíc je: bez víkendů 1400,- Kč, za každý víkend 200 Kč.