Studentky ubytované v DM jsou rozděleny do dvou skupin:
skupina převážně nezletilých ubytovaných středních škol (oddělení SŠ) / skupina zletilých ubytovaných (SŠ, VOŠ a konzervatoř – oddělení D)

Tyto dvě skupiny jsou ubytovány odděleně a liší se i způsob organizace práce s nimi.
Pro obě skupiny studentek je závazný Vnitřní řád domova mládeže.
Pro studentky oddělení D jsou  některá jeho ustanovení specificky upravena.

Středoškolské oddělení

Přednostně jsou přijímány studentky Církevní střední školy Jana Boska. Mezi studentkami bývají i studentky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je věnována zvýšená výchovná péče.

Provoz středoškolského oddělení:
– od pondělí do pátku.
– příjezd do DM je však možný již v neděli od 17:00 hodin do 20:00 hodin.
– nedělní večeři si studentka zajišťuje sama. 

– v pondělí je společné setkání studentek DM 20-21 hodin. Toto setkání je povinné.
– v pátek se DM zavírá v 9:00 hodin.
– dopolední provoz v DM není (9.00 – 13.00 je zavřeno).

Oddělení D

Studentky mají možnost využít vyhrazené prostory DM i dopoledne a o víkendech (v těchto dnech jsou za sebe plně zodpovědny). Ubytovaným může být v případě volné kapacity poskytnuto ubytování i na SŠ oddělení za stejných podmínek jako na oddělení D (viz Vnitřní řád oddělení D). Cena ubytování za měsíc je: bez víkendů 1500,- Kč, za každý víkend 200 Kč.