Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám některých studentek je  významnou pomocí  přítomnost dobrovolníků.

Dobrovolníci se mohou do výchovného působení zapojit mnoha způsoby:
– pomoc s přípravou na vyučování (doučování, pomoc při psaní DÚ, pomoc s dokončením základního vzdělání, pomoc s přípravou na maturitu atd.),
– pomoc s postupným osamostatňováním studentek a začleňováním se do společnosti (pomoc při cvičných nákupech, doprovod na vycházkách a pomoc s orientací ve městě, pomoc s vyřizováním na úřadech, poště, vyřizování průkazek MHD atd.),
– pomoc se zapojením se do volnočasových aktivit,
– pomoc s upevňováním pracovních návyků,
– pomoc s rozvíjením komunikace studentek.