Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kašná Věra
školní metodik prevence

Ostatní vyučující

Čermáková Blanka

Mgr. Grešová Miroslava

Grünová Alexandra
třídní učitelka 2. P

Ing. Hamanová Magda

Hloušková Miroslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Křenková Helena, FMA

Ing. Kubalík Tomáš, SDB

Bc. Magerová Zuzana, FMA

Bc. Nocarová Marta

PhDr. Staňková Gabriela
třídní učitelka 1. O

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 1. S a  2. S
výchovná poradkyně

Asistentky pedagoga

Ing. Háchová Zdislava, FMA

Mašková Hana