Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kašná Věra

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 2. S

Ostatní vyučující

Bubíková Petra, DiS.

Mgr. Darebná Lenka

Grünová Alexandra

Bc. Hagarová Karin, DiS.

Ing. Hamanová Magda
třídní učitelka 3.O

Hylenová Jana

Mgr. Janto Pavol
třídní učitel 1.P

Mgr. Kahounová Miloslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Křenková Helena, FMA

Mgr. Ludmila Lešková
třídní učitelka 1.O

Bc. Magerová Zuzana, FMA
třídní učitelka 2.O

Bc. Nocarová Marta

Mgr. Rybecká Ludmila

Bc. Tulejová Judith

Turchichová Magdalena

Ing. Zahrádková Radka, Ph.D.

Mgr. Zemánková Kristýna

bubikova@cssjb.cz

darebna@cssjb.cz

grunova@cssjb.cz

hagarova@cssjb.cz

hamanova@cssjb.cz


hylenova@cssjb.cz

janto@cssjb.cz


kahounova@cssjb.cz

karenova@cssjb.cz

krenkova@cssjb.cz

leskova@cssjb.cz


magerova@cssjb.cz


nocarova@cssjb.cz

rybecka@cssjb.cz

tulejova@cssjb.cz

turchichova@cssjb.cz

zahradkova@cssjb.cz

zemankova@cssjb.cz