Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 2.P
metodik prevence

Ostatní vyučující

Bc. Beránková Anna

Mgr. Darebná Lenka
třídní učitelka 2.O

Mgr. Dluhošová Jana

Grünová Alexandra

Ing. Hamanová Magda

Bc. Hedvíková Marie

Mgr. Janto Pavol
třídní učitel 3.P
speciální pedagog
výchovný poradce


Ježová Veronika

Mgr. Kahounová Miloslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Klimánková Eva

Mgr. Kluganost Jan

Mgr. Křenková Helena, FMA

Bc. Magerová Zuzana, FMA
třídní učitelka 1.O

Mgr. Nocarová Marta

Mgr. Rybecká Ludmila, FMA

Mgr. Snětinová Magdaléna

Mgr. Svozilková Marietta, SCB

Bc. Šilhánek Petr

Mgr. Široká Barbora
třídní učitelka 1.P

Ing. Zahrádková Radka, Ph.D.
třídní učitelka 3.O

Mgr. Zemánková Kristýna

berankova@cssjb.cz

darebna@cssjb.cz


dluhosova@cssjb.cz

grunova@cssjb.cz

hamanova@cssjb.cz

hedvikova@cssjb.cz

janto@cssjb.cz
jezova@cssjb.cz

kahounova@cssjb.cz

karenova@cssjb.cz

klimankova@cssjb.cz

kluganost@cssjb.cz

krenkova@cssjb.cz

magerova@cssjb.cz


nocarova@cssjb.cz

rybecka@cssjb.cz

snetinova@cssjb.cz

svozilkova@cssjb.cz

silhanek@cssjb.cz

siroka@cssjb.cz


zahradkova@cssjb.cz


zemankova@cssjb.cz