Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kašná Věra

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 1. S a  2. S

Ostatní vyučující

Mgr. Darebná Lenka

Grünová Alexandra

Ing. Hamanová Magda
třídní učitelka 2.O

Mgr. Janto Pavol

Mgr. Kahounová Miloslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Křenková Helena, FMA

Mgr. Ludmila Lešková

Bc. Magerová Zuzana, FMA
třídní učitelka 1.O

Mgr. Rybecká Ludmila

darebna@cssjb.cz

grunova@cssjb.cz

hamanova@cssjb.cz


janto@cssjb.cz

kahounova@cssjb.cz

karenova@cssjb.cz

krenkova@cssjb.cz

leskova@cssjb.cz

magerova@cssjb.cz


rybecka@cssjb.cz