Ředitelka školy a domova mládeže
Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Věra Kašná

Ostatní vyučující
Čermáková Blanka
Grünová Alexandra
Bc. Hajdinová Jana
ak. mal. Karenová Marie
Mgr. Kovaříková Kamila
        třídní učitelka 1. P a 2. P
Mgr. Vavříková Marie FMA
       
třídní učitelka 1.S a  2.S

Asistentky pedagoga
Bc. Hajdinová Jana
Mašková Hana
Porvažníková Ivana