Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kašná Věra

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 1. S a  2. S

Ostatní vyučující

Mgr. Darebná Lenka

Mgr. Grešová Miroslava
zastupující tř. uč. 2.O

Grünová Alexandra

Ing. Hamanová Magda
třídní učitelka 2.O

Bc. Havelka Miloslav

Mgr. Janto Pavol

Mgr. Kahounová Miloslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Křenková Helena, FMA

Bc. Magerová Zuzana, FMA
třídní učitelka 1.O

Bc. Nocarová Marta

Mgr. Rybecká Ludmila

Bc. Uherek Lukáš

darebna@cssjb.cz

gresova@cssjb.cz


grunova@cssjb.cz

hamanova@cssjb.cz


havelka@cssjb.cz

janto@cssjb.cz

kahounova@cssjb.cz

karenova@cssjb.cz

krenkova@cssjb.cz

magerova@cssjb.cz


nocarova@cssjb.cz

rybecka@cssjb.cz

uherek@cssjb.cz