Ředitelka školy a domova mládeže

Mgr. Pitterová Michaela, FMA

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Vavříková Marie, FMA
třídní učitelka 1.P
metodik prevence

Ostatní vyučující

Mgr. Darebná Lenka
třídní učitelka 1.O

Grünová Alexandra

PhDr. Horová Hana

Ing. Hamanová Magda

Bc. Hylenová Jana

Mgr. Janto Pavol
třídní učitel 2.P
speciální pedagog
výchovný poradce


Mgr. Kahounová Miloslava

ak. mal. Karenová Marie

Mgr. Klimánková Eva

Mgr. Křenková Helena, FMA

Bc. Magerová Zuzana, FMA
třídní učitelka 3.O

Mgr. Nocarová Marta

Bc. Opleštilová Tereza

Mgr. Rybecká Ludmila, FMA

Mgr. Snětinová Magdaléna

Mgr. Svozilková Marietta, SCB

Mgr. Široká Barbora

Bc. Tulejová Judith, SCB

Ing. Zahrádková Radka, Ph.D.
třídní učitelka 2.O

Mgr. Zemánková Kristýna

darebna@cssjb.cz


grunova@cssjb.cz

horova@cssjb.cz

hamanova@cssjb.cz

hylenova@cssjb.cz

janto@cssjb.cz
kahounova@cssjb.cz

karenova@cssjb.cz

klimankova@cssjb.cz

krenkova@cssjb.cz

magerova@cssjb.cz


nocarova@cssjb.cz

oplestilova@cssjb.cz

rybecka@cssjb.cz

snetinova@cssjb.cz

svozilkova@cssjb.cz

siroka@cssjb.cz

tulejova@cssjb.cz

zahradkova@cssjb.cz


zemankova@cssjb.cz