Trocha historie

Škola byla založena v r. 1993 jako Dívčí katolická škola určená dívkám bez studijních předpokladů, sociálně ohroženým a obtížněji vychovatelným, i dívkám se zdravotním postižením. Nabízela studium ve dvou oborech: Charitativní služby, Praktická škola dvouletá.

Od r. 2006 škola začala přijímat i chlapce a přejmenovala se na Dvouletou katolickou střední školu. Od šk. roku 2012/2013 se obor Charitativní služby transformoval na Pečovatelské služby.

Od šk. roku 2019/2020 škola prochází důležitou proměnou: otevírá se tříletý učňovský obor Ošetřovatel a škola dostává nový název: Církevní střední škola Jana Boska. Tím škola dostává zcela nový ráz, i když nabízený obor navazuje na předchozí zaměření školy.

Poslání školy

poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Církevní škola znamená, že vzdělání a výchova vycházejí z křesťanských hodnot. Víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí.

Školné se neplatí.

Zřizovatel

Školu zřizuje řeholní institut Dcer Panny Pomocnice, sestry salesiánky. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na ty, kdo jsou nějakým způsobem znevýhodněni.
Více o zřizovateli se dozvíte zde.