Školní rok 2023/2024

Září

1. 9. praktická závěrečná zkouška (podzimní termín)
4. 9. zahájení školního roku, třídní schůzky 1. ročníků
11. – 13. 9. adaptační kurz 1.P
12. 9. ústní závěrečná zkouška (podzimní termín)
13. – 15. 9. adapační kurz 1.O
28. 9. státní svátek
29. 9. ředitelské volno

Říjen

2. – 6. 10. turistické kurzy 2. a 3. ročníky
8. 10. oslava 30 let školy
26. – 27. 10. podzimní prázdniny
28. 10. státní svátek

Listopad

17. 11. státní svátek
22. 11. klasifikační porada, třídní schůzky

Prosinec

11. 12. den otevřených dveří
22. 12. předvánoční mše, třídní besídky
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

Leden

11. 1. den otevřených dveří
31. 1. oslava dona Boska, pololetní vysvědčení

Únor

2. 2. pololetní prázdniny
7. 2. den otevřených dveří
12. – 18. 2. jarní prázdniny

Březen

22. 3. přijímací zkoušky (1. termín), ředitelské volno
28. 3. – 1. 4. velikonoční prázdniny

Duben

17. 4. klasifikační porada, třídní schůzky
18. 4. přijímací zkoušky (2. termín)

Květen

1. 5. státní svátek
8. 5. státní svátek

Červen

klasifikační porada
závěrečné zkoušky
30. 6. vysvědčení