Školní rok 2010/2021

Září

1. 9. zahájení školního roku
16. 9. Den církevního školství
21. – 25. 9. turistický kruz pro 2. ročníky
23. – 25. 9. adaptační kurz pro 1. ročníky
28. 9. sv. Václav – státní svátek (pondělí)

Říjen

1. 10. návštěva kostela sv. Terezie a SaSM v Kobylisích (1.O a 1.S)
26. – 27. 10. mimořádné prázdniny vyhlášené MŠMT
28. 10. státní svátek
29. 10. – 30. 10. podzimní prázdniny
přednáška v rámci misijního měsíce

Listopad

2. 11. návštěva Vyšehradu a Slavína
18. 11. klasifikační porada a třídní schůzky
27. 11. žehnání adventních věnců

Prosinec

14. 12. den otevřených dveří
18. 12. vánoční besídka
21. a 22. 12. ředitelské volno
23. 12. zahájení vánočních prázdnin

Leden

4. 1. nástup do školy
13. 1. den otevřených dveří
20. 1. pololetní klasifikační porada
28. 1. oslava svátku Dona Boska a pololetní vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny

Únor

8. 2. den otevřených dveří
17. 2. Popeleční středa, začátek postní doby

Březen

1. – 7. 3. jarní prázdniny

Duben

1. – 5. 4. velikonoční prázdniny
14. 4. klasifikační porada a třídní schůzky
22. 4. přijímací zkoušky (1. termín)
26. 4. přijímací zkoušky (2. termín)

Květen

24. 5. turnaj O pohár Panny Marie Pomocnice
zahradní slavnost

Červen

klasifikační porada
závěrečné zkoušky
30. 6. vysvědčení