Školní rok 2019/2020

Září

2. 9. zahájení školního roku
16. 9. Den církevního školství – návštěva kostela sv. Ludmily
18. – 20. 9. adaptační kurz pro 1. ročníky
28. 9. sv. Václav – státní svátek (sobota)

Říjen

1. 10. návštěva kostela sv. Terezie a SaSM v Kobylisích
28. 10. státní svátek
29. 10. – 30. 10. podzimní prázdniny
30. 10. – 1. 11. ředitelské volno
přednáška v rámci misijního měsíce

Listopad

5. 11. návštěva Vyšehradu a Slavína
13. 11. klasifikační porada a třídní schůzky
20. 11. oslava svátku sv. Cecílie
29. 11. žehnání adventních věnců

Prosinec

1. 12. začátek adventu
20. 12. vánoční besídka
21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

Leden

6. 1. nástup do školy
22. 1. pololetní klasifikační porada
svátek Laury Vicuni
30. 1. oslava svátku Dona Boska a pololetní vysvědčení
31. 1. pololetní prázdniny

Únor

24. 2. – 1. 3. jarní prázdniny
26. 2. Popeleční středa, začátek postní doby

Březen

Duben

9. 4. – 13. 4. velikonoční prázdniny
15. 4. klasifikační porada a třídní schůzky
přijímací zkoušky

Květen

1. 5. státní svátek
8. 5. státní svátek
12. 5. oslava svátku Marie Dominiky Mazzarellové
20. 5. zahradní slavnost
25. 5. turnaj O pohár Panny Marie Pomocnice

Červen

klasifikační porada
závěrečné zkoušky
vysvědčení