Mgr. Jana Marková, FMA
vedoucí vychovatelka

Renata Markéta Hluchníková, FDC
vychovatelka

Marie Machová
vychovatelka

Bc. Klára Šturcová
vychovatelka