Mgr. Jana Marková, FMA
vedoucí vychovatelka

Mgr. Marie Kučerová, FMA
vychovatelka

Renata Markéta Hluchníková, FDC
vychovatelka

Anna Formáčková
vychovatelka