Mgr. Jana Marková, FMA
vedoucí vychovatelka

Renata Markéta Hluchníková, FDC
vychovatelka

Bc. Anna Formáčková
vychovatelka

Klára Šturcová
vychovatelka