Mgr. Marie Kučerová, FMA
vedoucí vychovatelka

Bc. Zuzana Magerová, FMA
vychovatelka

Renata Markéta Hluchníková, FDC
vychovatelka

Veronika Beránková, FMA
školní asistentka