Ošetřovatel 53-41-H/01 – tříletá denní forma studia po základní škole zakončená výučním listem.

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Zdravotní způsobilost uchazeče o obor
Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 689/2004 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání. 

Pro přijetí do učebního oboru jsou ze zdravotního hlediska nevhodné:

  • poruchy pohybového aparátu (postižení horních a dolních končetin, postižení páteře)
  • poruchy zraku a sluchu
  • onemocnění kůže (ekzémy, přecitlivělost na chemická činidla, oleje)
  • chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů
  • poruchy imunity, nemoci srdce a cév, poruchy krvetvorby
  • onemocnění zažívacího ústrojí vyžadující dietní stravování a omezení fyzické námahy
  • onemocnění urologického systému s výraznou poruchou funkce ledvin
  • závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
  • nemoci nervové (porucha koordinace), záchvatové a kolapsové stavy
  • drogová závislost.