Obor Ošetřovatel (53-41-H/01) je tříletý s výučním listem. Jedná se o zdravotnický obor, jehož absolventi se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, jako jsou nemocnice nebo ošetřovatelská centra, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro seniory a hospice. Mohou působit také v domácí ošetřovatelské péči.

Žáci se na své povolání připravují teoreticky i prakticky. Přehled vyučovaných předmětů můžete konzultovat zde. V prvním ročníku si žáci praktické dovednosti nacvičují během cvičení z ošetřovatelské péče, ve druhém a třetím ročníku probíhá odborný výcvik v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 a v Nemocnici sv. Kříže Žižkov.

Pro přijetí je nutné úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ a zdravotní způsobilost. Koná se přijímací zkouška z praktických dovedností.

Zdravotní způsobilost uchazeče o obor
Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 689/2004 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání. 

Pro přijetí do učebního oboru jsou ze zdravotního hlediska nevhodné:

  • poruchy pohybového aparátu (postižení horních a dolních končetin, postižení páteře)
  • poruchy zraku a sluchu
  • onemocnění kůže (ekzémy, přecitlivělost na chemická činidla, oleje)
  • chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů
  • poruchy imunity, nemoci srdce a cév, poruchy krvetvorby
  • onemocnění zažívacího ústrojí vyžadující dietní stravování a omezení fyzické námahy
  • onemocnění urologického systému s výraznou poruchou funkce ledvin
  • závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
  • nemoci nervové (porucha koordinace), záchvatové a kolapsové stavy
  • drogová závislost.