Obor Ošetřovatel (53-41-H/01) je tříletý s výučním listem. Jedná se o zdravotnický obor, jehož absolventi se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, jako jsou nemocnice nebo ošetřovatelská centra, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro seniory a hospice. Mohou působit také v domácí ošetřovatelské péči.

Žáci se na své povolání připravují teoreticky i prakticky. Přehled vyučovaných předmětů můžete konzultovat zde. V prvním ročníku si žáci praktické dovednosti nacvičují během cvičení z ošetřovatelské péče, ve druhém a třetím ročníku probíhá odborný výcvik v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, v Nemocnici sv. Kříže Žižkov, v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi, v Domově třetího věku a v Domově sv. Karla Boromejského.

Pro přijetí je nutné mít splněnou povinnou školní docházku a zdravotní způsobilost. Koná se školní přijímací zkouška.

Zdravotní způsobilost uchazeče o obor
Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání. 

Do oboru vzdělání Ošetřovatel nemohou být přijímáni uchazeči trpící:

  • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře;
  • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky);
  • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických;
  • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických;
  • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
  • prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
  • prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity;
  • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
  • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.