JídloStudenti CSŠJBUbytované v DMExterní
strávníci
Snídaně_________16,- Kč__________
Přesnídávka _________ 12,- Kč__________
Oběd38,- Kč38,- Kč68,- Kč
Svačina_________12,- Kč__________
Večeře_________31,- Kč__________
Celkem38,- Kč109,- Kč__________

Objednávání a odhlašování stravy se uskutečňuje prostřednictvím aplikace strava.cz

Stravné je třeba zaplatit do konce předcházejícího měsíce v hotovosti nebo převodem z účtu.
 

Číslo účtu: 2901478748/2010

Pro externí strávníky je možnost odebírat obědy do vlastních jídlonosičů.
Zájemci se obracejí na vedoucí školní jídelny paní Renatu Cermanovou: cermanova@cssjb.cz, tel. 221 722 831