JídloStudenti CSŠJBUbytované v DMExterní
strávníci
Snídaně_________17,- Kč__________
Přesnídávka _________ 13,- Kč__________
Oběd40,- Kč40,- Kč70,- Kč
Svačina_________13,- Kč__________
Večeře_________33,- Kč__________
Celkem40,- Kč116,- Kč__________

Objednávání a odhlašování stravy se uskutečňuje prostřednictvím aplikace strava.cz

Stravné je třeba zaplatit na účet školy č. 2901478748/2010.

Žákyně ubytované v domově mládeže mají stravu automaticky přihlášenou na celý měsíc a jednotlivá jídla si případně odhlašují (nejpozději do 7.15 příslušného dne).
Žáci školy si obědy přihlašují, nejpozději vždy do 14.00 předchozího dne. Oběd na pondělí je třeba přihlásit do pátku do 14.00. Přihlásit oběd si může jen ten, kdo má zaplacenou zálohu, tj. má na svém kontu v systému “strava.cz” potřebný obnos.

Pro externí strávníky je možnost odebírat obědy do vlastních jídlonosičů.
Zájemci se obracejí na vedoucí školní jídelny paní Renatu Cermanovou: cermanova@cssjb.cz, tel. 221 722 831