Domov mládeže při Církevní střední škole Jana Boska (dále jen DM) zajišťuje:
– ubytování
– stravování
– kvalifikované výchovně-vzdělávací působení v křesťanském duchu
studentkám středních a vyšších odborných škol.

Pedagogické působení v DM naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Přitom, vzhledem ke své povaze církevního zařízení, vychází ze salesiánského stylu výchovy – preventivního systému. Preventivní systém je založen na lidských a křesťanských hodnotách a vede k celkovému harmonickému rozvoji osobnosti mladého člověka.

Mezi základní cíle DM patří:
– Vytvoření podnětného rodinného výchovného prostředí, živých mezilidských vztahů jako prevence patologických jevů.
– Vedení ke smysluplnému využití volného času.
– Pomoc v rozvoji samostatnosti a orientace ve společnosti.
– Podpora a pomoc v osvojování si správného přístupu ke studiu, v objevování a dalším rozvíjení svého nadání, svých schopností.
– Posílení odpovědnosti za svůj život i za společenství DM a z ní vyplývající ochoty ke službě.
– Výchova k obecně lidským hodnotám, případně podpora v hledání a prohlubování osobního vztahu k Bohu.
– Rozvíjení a posilování klíčových kompetencí.

Jak se přihlásit

Jestliže jste nebo budete studentkou střední nebo vyšší odborné školy,
zašlete nám e-mailem nebo poštou  přihlášku.
Po obdržení přihlášky Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Přihláška do domova mládeže