Složení školské rady na období 2022-2025:

Mgr. Hana Gennertová – zástupce zřizovatele
Mgr. Lenka Darebná – zástupce pedagogů, předsedkyně ŠR
Martin Prchal – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků