Složení školské rady na období 2019-2022:

Mgr. Hana Gennertová – zástupce zřizovatele
Mgr. Marie Vavříková – zástupce pedagogů, předsedkyně rady
Alessio Riccardo Kinčl – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků