Vedoucí školní jídelny

Renata Cermanovácermanova@cssjb.cz

Kuchař

Zdeněk Soustružníkjidelna@cssjb.cz

Pomocná kuchařka
Monika Adamiková