Vedoucí školní jídelny

Renata Cermanovacermanova@cssjb.cz

Kuchař

Zdeněk Soustružníkjidelna@cssjb.cz

Pomocná kuchařka
Monika Adamiková