Ceny za ubytování ve školním roce 2020/2021:

4-5 lůžkový pokoj bez víkendů: 900,- Kč za měsíc  (SŠ, konzervatoř)
2-3 lůžkový pokoj: 1 400,- Kč za měsíc (VOŠ, konzervatoř) + 200,- Kč za každý víkend

Číslo účtu: 2901478748/2010
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla; jako 7. číslo pro placení ubytování 0.

Celodenní strava s obědem:  99,- Kč
Celodenní strava bez oběda: 63,- Kč
Fixní taxa pro stravování na SŠ oddělení: 2000,- Kč  za měsíc (vč.obědů), 1 200,- Kč (bez obědů)

Ceník stravného

Ubytování a stravné je třeba zaplatit do konce předcházejícího měsíce v hotovosti nebo převodem z účtu.

Další poplatky:

Záloha na klíče: 300,- Kč
                             
Příspěvek na internet: 100,- Kč na školní rok.