Ceny za ubytování ve školním roce 2023/2024:

4-5 lůžkový pokoj bez víkendů: 900,- Kč za měsíc  (oddělení SŠ)
2-3 lůžkový pokoj: 1 500,- Kč za měsíc (oddělení D) + 200,- Kč za každý víkend

Ceny za stravu ve školním roce 2023/2024

Celodenní strava s obědem:  116,- Kč
Celodenní strava bez oběda: 76,- Kč
Fixní taxa pro stravování na SŠ oddělení: 2200,- Kč  za měsíc (vč.obědů), 1 400,- Kč (bez obědů). Neprojedené peníze se na konci roku vrací nebo převádějí na další rok.

Platby
Ubytování a stravné je třeba zaplatit do konce předcházejícího měsíce v hotovosti nebo převodem z účtu.
Číslo účtu: 2901478748/2010
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla; jako 7. číslo pro placení ubytování 0, pro placení stravy 1.

Další poplatky:
Záloha na klíče: 300,- Kč
Příspěvek na internet: 100,- Kč na školní rok.