Při škole funguje středisko volného času ve formě domu dětí a mládeže, jehož nabídku využívají žáci školy a žákyně a studentky ubytované v domově mládeže.

Ve školním roce 2020/2021 nabízí tyto zájmové kroužky:

 • doučování:
  • anglický jazyk
  • matematika
 • čeština pro cizince
 • hudební kroužky:
  • sborový zpěv
  • hra na klavír
  • hra na kytaru
 • pohybová cvičení
 • sociální dovednosti
 • filmový klub
 • poznáváme Prahu