Při škole funguje středisko volného času ve formě domu dětí a mládeže (DDM), jehož nabídku využívají především žáci školy a žákyně a studentky ubytované v domově mládeže.

Vedoucí DDM je Mgr. Ing. Eva Liškutinová: liskutinova@cssjb.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024 je následující.

 • doučování:
  • český jazyk k přijímacím zkouškám
  • anglický jazyk
  • matematika
 • čeština pro cizince
 • hudební kroužky:
  • sborový zpěv
  • hra na klavír
  • hra na kytaru
 • sportovní:
  • současný tanec
  • stolní tenis