Školní kuchyně se nachází v přízemí budovy školy.

V jídelně v 1. patře budovy se stravují žákyně a žáci, zaměstanci školy, cizí strávníci. Dále se zde stravují děti a zaměstnanci Církevní mateřské školy Laura.

Pro snídaně, svačiny a večeře ubytovaných v DM slouží jídelna v prostorách DM ve 2. patře budovy.

Školní jídelna se nevyužívá v průběhu prázdnin.