Obor Ošetřovatel je tříletý učební obor v oblasti zdravotnictví. Nabízí kvalitní odborné vzdělání s výučním listem a s výbornou možností uplatnění.

Obor Pečovatel je tříletý učební obor s výučním listem, který připravuje žáky zejména na činnosti spojené s prací pracovníka sociálních služeb a pečovatele (poskytování přímé obslužné a asistentské péče, aktivizace klientů). Druhou odborností, na kterou klademe důraz, je vzdělání žáků pro práci při přípravě pokrmů.