Obor Ošetřovatel je tříletý učební obor s výučním listem. Nabízí kvalitní odborné vzdělání s výučním listem a s výbornou možností uplatnění.

Obor Pečovatelské služby je dvouletý obor určený pro všechny ty, kteří mají menší možnost uplatnění v životě, pro ty, kteří pocházejí ze složitého sociálního prostředí, z dětských domovů, pro ty, kteří mají za sebou mnohdy nesnadný život a přinášejí si nejrůznější zranění, pro ty, kteří by jen stěží nalezli uplatnění na jiné střední škole. Je to nová šance pro všechny ty, kteří měli problémy s prospěchem či docházkou, často zapříčiněné složitými poměry v rodinách nebo i nejrůznějšími problémy zdravotními.
Po úspěšném absolvování oboru a složení dalších zkoušek mohou žáci navíc získat akreditované osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro tyto činnosti:
– výpomoc při přípravě pokrmů
– šič/ka interiérového vybavení.