Škola má od počátku dva obory: Pečovatelské služby a Praktická škola dvouletá.
Od školního roku 2019/2020 se otevírá nový obor Ošetřovatel.

Obor Ošetřovatel je tříletý učební obor, který se bude otevírat v září 2019. Nabízí kvalitní odborné vzdělání s výučním listem a s výbornou možností uplatnění. Čerstvá novinka – přišlo nám schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže už nic nebrání otevření tohoto oboru!

Obor Pečovatelské služby je dvouletý obor určený pro všechny ty, kteří mají menší možnost uplatnění v životě, pro ty, kteří pocházejí ze složitého sociálního prostředí, z dětských domovů, pro ty, kteří mají za sebou mnohdy nesnadný život a přinášejí si nejrůznější zranění, pro ty, kteří by jen stěží nalezli uplatnění na jiné střední škole. Je to nová šance pro všechny ty, kteří měli problémy s prospěchem či docházkou, často zapříčiněné složitými poměry v rodinách nebo i nejrůznějšími problémy zdravotními.

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.
V září 2019 se již nebude otevírat první ročník.