Ve školním roce 2023/2024 se třídní schůzky konají:

4. 9. 2023 – pouze pro 1. ročníky v 17.00 hod

22. 11. 2023 v 17.30 hod

17. 4. 2024 v 17.30 hod