Ve školním roce 2022/2023 se třídní schůzky konají:

1. 9. 2022 – pouze pro 1. ročníky

23. 11. 2022

19. 4. 2023 v 17.30 hod