Domov mládeže poskytuje ubytování pouze žákyním a studentkám, které nemají na území ČR jiné bydliště, žákyním zdravotnických oborů, které vykonávají odborný výcvik v nemocnici a těm, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona.
Tyto situace nahlašte vedoucí vychovatelce.