Domov mládeže poskytuje ubytování pouze žákyním a studentkám, které mají prezenční výuku, těm, které nemají na území ČR jiné bydliště a těm, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona.
Tyto situace nahlašte vedoucí vychovatelce.