V souladu nařízením hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 11. 9. 2020, s platností od pondělí 14. 9. 2020 ve všech společných vnitřních prostorech domova mládeže zaměstnanci a ubytované žákyně a studentky mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (neplatí pro pokoj, na kterém jsou žákyně a studentky ubytovány).
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze 17. 9. 2020 tento režim nemění.

Stále platí povinnost dodržovat osobní hygienu (důkladné mytí, případně dezinfekce rukou) a zákaz vstupu do domova mládeže osobám s příznaky infekčního onemocnění.