2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy dne 10. 5. 2023 vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro obor Pečovatel.
Počet přijímaných uchazečů je 9.
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna zde.