Ukliďme Česko

Do celostátní akce Ukliďme Česko se v jarním termínu zapojila i naše škola. Třída 1.P a dva žáci ze třídy 1.O se 21. dubna 2022 vydali uklízet park na Vítkově....

Volby do školské rady

Dne 22. 4. 2022 se konaly volby do školské rady.

Byli zvoleni:

Mgr. Lenka Darebná - zástupce pedagogických pracovníků

Martin Prchal - zástupce zletilých žáků a zákonných...