Jako škola zřízená Provincií Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sestrami salesiánkami) vycházíme při vzdělávání a výchově z principů salesiánského výchovného (tzv.preventivního) systému sv. Jana Boska.