Přihlášky a přijímací zkoušky

Přihlášky na obor Ošetřovatel i Pečovatel se podávají do 1. března 2021.
22. a 26. dubna 2021 se koná školní přijímací zkouška, která pro obor Ošetřovatel spočívá v praktické zkoušce stlaní postele a motivačním pohovoru a pro obor Pečovatel v motivačním pohovoru.