Výuka v únoru

Od 1. do 14. 2. 2021 výuka bude i nadále probíhat jako doposud, to znamená distančně, s výjimkou odborného výcviku 2. ročníku oboru Ošetřovatel.