Ukliďme Česko

Do celostátní akce Ukliďme Česko se v jarním termínu zapojila i naše škola. Třída 1.P a dva žáci ze třídy 1.O se 21. dubna 2022 vydali uklízet park na Vítkově. Park na vítkovském vrchu se nachází nedaleko naší školy a žáci ho znají i z hodin tělesné výchovy.

I když počasí akci příliš nepřálo, žáci se do úklidu zapojili hned cestou od školy, kdy sbírali drobný odpad z chodníků a v okolí Karlínského tunelu. Hlavním úklid pak již probíhal v samotném parku. Žáci si tak v praxi vyzkoušeli kromě úklidu vybrané lokality i správné třídění odpadu a jeho následné umístění do příslušných kontejnerů.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům za jejich aktivní přístup k celé akci.