Volby do školské rady

Dne 22. 4. 2022 se konaly volby do školské rady.

Byli zvoleni:

Mgr. Lenka Darebná – zástupce pedagogických pracovníků

Martin Prchal – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezetilých žáků.

Zvoleným zástupcům blahopřejeme!