Výuka od 26. 4.

Od pondělí 26. 4. je pro všechny ročníky umožněna prezenční výuka praktických předmětů. Teoretické předměty budou i nadále vyučovány distanční formou. Účast na prezenční výuce je podmíněna testováním. Informace o testování můžete najít zde.
Výuka bude probíhat podle nového rozvrhu, který bude zveřejněn ve Škole OnLine.