Přijímací zkoušky

V pátek 22. 4. 2022 se budou konat přijímací zkoušky na obor Ošetřovatel a Pečovatel. Uchazečům byly zaslány pozvánky s podrobnostmi a časem, kdy mají na přijímací zkoušku přijít.
Kritéria, podle kterých se hodnotí, jsou uvedena zde

Těšíme se na vás!