OŠETŘOVATEL

Tříletý obor poskytující střední vzdělání s výučním listem. Absolventi se uplatní v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních zejména při základní ošetřovatelské péči.