Nový systém objednávání stravy

Od 1. 1. 2022 školní jídelna spouští elektronické přihlašování a odhlašování stravy.
Odkaz na příslušný formulář je ze záložky “Školní jídelna” na těchto stránkách.

Stravu je třeba přihlásit nejpozději do 14.00 hod. předchozí pracovní den. Odhlašování je možné až do 7.15 hod. příslušného dne.
Žákyně ubytované na středoškolské sekci domova mládeže mají všechnu stravu automaticky přilášenou na začátku měsíce a v případě potřeby si jednotlivá jídla odhlašují.
Všichni ostatní si musí každé jídlo zvlášť přilásit. Přihlásit si může jídlo jen ten, kdo má na svém účtu v jídelně dostatečný kredit.