Zahájení školního roku

Začátek školního roku se blíží mílovými kroky.

Školní rok zahájíme v pondělí 4. 9. 2023 v 8.15 na školním hřišti. Zájemci z řad rodičů a přátel se zahájení mohou zúčastnit.

Žáci poté půjdou se svými třídními učiteli do tříd.